SCANDIC VIERUMÄKI

Vierumäki

Scan­dic Vie­ru­mäki -ho­tel­lin ur­hei­lul­li­nen ilma­pii­ri te­hos­taa ko­kouk­sia ja ta­pah­tu­mia. Ko­kouk­siin voi­daan yh­dis­tää ke­vy­em­pää toi­min­taa kun­to­tes­teis­tä cur­lin­giin. Ruo­ka, vir­kis­tä­vät tauot ja ren­to ilma­pii­ri tu­ke­vat me­nes­tyk­se­käs­tä ko­kous­ta.

Kokoustilat

Teem­me yh­teis­työ­tä Vie­ru­mäki Count­ry Clu­bin kans­sa, jon­ka Ball­room-sa­liin mah­tuu jopa 500 hen­keä.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Vie­ru­mäki
Ur­hei­lu­o­pis­ton­tie 400, 19120 Vie­ru­mäki
Puh: +358 3 741 90
Fak­si: +358 3 7419 2211
mee­ting.vie­ru­ma­ki@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/vie­ru­ma­ki

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/4zhuq

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Vie­ru­mäki.

Ko­kous­tila, Scan­dic Vie­ru­mäki.

Ko­kous­tila, Scan­dic Vie­ru­mäki.

Ko­kous­tila, Scan­dic Vie­ru­mäki.

Scan­dic Vie­ru­mäki -ho­tel­lin yh­tey­des­sä si­jait­se­va Spa.

Scan­dic Vie­ru­mäki -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012