SCANDIC TAMPERE STATION

Tampere

Uusi Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on –ho­tel­li si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Tam­pe­reen rau­ta­tie­a­se­man vie­res­sä lä­hel­lä
kes­kus­taa.

Kokoustilat

Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on kol­me mo­der­nis­ti si­sus­tet­tua ja hy­vin­va­rus­tet­tua ko­kous­ti­laa jopa 100 hen­gen ti­lai­suuk­siin.

Tyy­lik­kääs­sä ko­kous­au­las­sa ja viih­tyi­säs­sä Bist­ro Ju­lien­nes­sa on mu­ka­vaa naut­tia tauois­ta ja tar­joi­luis­ta ko­kous­päi­vän ai­ka­na.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on
Rata­pi­han­katu 37, 33100 Tam­pe­re
Puh: +358 3 339 8000
Fak­si: +358 3 3980 1111
tam­pe­res­ta­ti­on@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/tam­pe­res­ta­ti­on

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/DfA00

Aula, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Ko­kous­tila, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Ko­kous­aula, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Aula/baa­ri, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Ko­kous­tila, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Aula, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Ko­kous­aula, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Ra­vin­to­la, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Kun­to­sali, Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on.

Scan­dic Tam­pe­re Sta­ti­on -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012