SCANDIC TAMPERE CITY

Tampere

Scan­dic Tam­pe­re City on huip­pu­luo­kan bu­si­ness­ho­tel­li Tam­pe­reen ydin­kes­kus­tas­sa.

Kokoustilat

Ho­tel­li tar­jo­aa nyky­ai­kai­sia ko­kous­huo­nei­ta aina 8 hen­gen neu­vot­te­luis­ta 200 hen­gen suu­riin ti­lai­suuk­siin.

Ho­tel­lis­sa jär­jes­tyy myös vai­vat­ta il­lal­lis­ti­lai­suus jopa 200 hen­gel­le.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Tam­pe­re City
Hä­meen­katu 1, 33100 Tam­pe­re
Puh: +358 3 244 6111
Fak­si: +358 3 2446 2211
mee­ting.tam­pe­re­ci­ty@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/tam­pe­re­ci­ty

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

Ra­vin­to­la, Scan­dic Tam­pe­re City.

http://goo.gl/maps/rY8aD

Ko­kous­tila, luok­ka­muo­to, Scan­dic Tam­pe­re City.

Aula, Scan­dic Tam­pe­re City.

Ra­vin­to­la, Scan­dic Tam­pe­re City.

Ko­kous­tila, Scan­dic Tam­pe­re City.

Ko­kous­tila, Scan­dic Tam­pe­re City.

Scan­dic Tam­pe­re City -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012