SCANDIC SIMONKENTTÄ

Helsinki

Scan­dic Si­mon­kent­tä -ho­tel­li si­jait­see ai­van Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tas­sa, Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­sen ku­pees­sa, erin­o­mais­ten lii­ken­ne­yh­teyk­sien var­rel­la.

Kokoustilat

Ho­tel­lin kah­dek­san nyky­ai­kais­ta ja hy­vin va­rus­tel­tua ko­kous­ti­laa luo­vat erin­o­mai­set puit­teet 2-80 hen­gen ko­kouk­siin ja ti­lai­suuk­siin.

Ko­kous­ti­lois­sa on suu­ret ik­ku­nat, jot­ka luo­vat ti­lan tun­tua ja pääs­tä­vät ti­loi­hin run­saas­ti luon­non­va­loa. Ko­kous­ti­lat si­jait­se­vat katu­ta­sos­sa, pait­si Pa­vi­li­on-ko­kous­tila, joka si­jait­see ho­tel­lin ylim­mäs­sä ker­rok­ses­sa. Pa­vi­li­on-huo­net­ta ym­pä­röi au­rin­koi­nen kat­to­te­ras­si, jol­ta on upe­at näkö­alat kau­pun­gin yli.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Si­mon­kent­tä
Si­mon­katu 9, 00100 Hel­sin­ki
Puh: +358 9 68380
Fak­si: +358 9 68 38 111
mee­ting.si­mon­kent­ta@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/si­mon­kent­ta

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/1PhEe

Ko­kous­tila, Scan­dic Si­mon­kent­tä.

Ko­kous­tila, Scan­dic Si­mon­kent­tä.

Ko­kous­tila Pa­vi­li­on ja kat­to­te­ras­si, Scan­dic Si­mon­kent­tä.

Ra­vin­to­la, Scan­dic Si­mon­kent­tä.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Si­mon­kent­tä.

Jul­ki­sivu, Scan­dic Si­mon­kent­tä.

Scan­dic Si­mon­kent­tä -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

Scan­dic Si­mon­kent­tä -ho­tel­lin ko­kous­ti­lat ja -ka­pa­si­tee­tit.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012