SCANDIC ROVANIEMI

Rovaniemi

Scan­dic Rova­nie­mi -ho­tel­li si­jait­see Rova­nie­men kes­kus­tas­sa.

Kokoustilat

Scan­dic Rova­nie­mi -ho­tel­li tar­jo­aa ti­lai­suuk­sia kah­den hen­gen neu­vot­te­luis­ta aina suu­riin, jopa 110 hen­gen ta­pah­tu­miin.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Rova­nie­mi
Kos­ki­katu 23, 96200 Rova­nie­mi
Puh: +358 16 460 6000
Fak­si: +358 16 460 6666
mee­ting.rova­nie­mi@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/rova­nie­mi

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/SlNNi

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Rova­nie­mi.

Aula, Scan­dic Rova­nie­mi.

Jul­ki­sivu, Scan­dic Rova­nie­mi.

Sau­na­tila, Scan­dic Rova­nie­mi.

Ko­kous­tila, Scan­dic Rova­nie­mi.

Scan­dic Rova­nie­mi -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012