SCANDIC ROSENDAHL

Tampere

Scan­dic Ro­sen­dahl -ho­tel­li si­jait­see upe­as­sa luon­non­kau­niis­sa ym­pä­ris­tös­sä Pyy­ni­kil­lä vain muu­ta­man kilo­met­rin pääs­sä Tam­pe­reen kes­kus­tas­ta.

Kokoustilat

Ho­tel­lis­sa on nyky­ai­kai­set ja hy­vin va­rus­tel­lut ko­kous­huo­neet 6–600 hen­gel­le.

Il­lal­li­nen voi­daan jär­jes­tää jopa 1000 hen­gel­le ja ho­tel­lin tal­vi­puu­tar­ha tar­jo­aa erin­o­mai­set puit­teet pie­nem­mil­le mes­suil­le.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Ro­sen­dahl
Pyy­ni­kin­tie 13, 33230 Tam­pe­re
Puh: +358 3 244 1111
Fak­si: +358 3 2441 2211
mee­ting.ro­sen­dahl@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/ro­sen­dahl

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

Aula­baa­ri, Scan­dic Ro­sen­dahl.

http://goo.gl/maps/A64Cu

Aula, Scan­dic Ro­sen­dahl.

Aula­baa­ri, Scan­dic Ro­sen­dahl.

Aula, Scan­dic Ro­sen­dahl.

Ko­kous­tila, Scan­dic Ro­sen­dahl.

Scan­dic Ro­sen­dahl -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012