SCANDIC PORI

Pori

Ho­tel­li Scan­dic Pori si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Po­rin kes­kus­tas­sa lä­hel­lä kau­pun­gin os­tos­ka­tu­ja, näh­tä­vyyk­siä ja ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sia.

Kokoustilat

Scan­dic Pori –ho­tel­lin upea, 2012 uu­dis­tet­tu es­tee­tön ko­kous­o­sas­to si­säl­tää 6 eri­ko­kois­ta, muun­nel­ta­vaa ko­kous­ti­laa 10 hen­gen neu­vot­te­lus­ta 100 hen­gen ko­kouk­seen.

Ko­kous­ti­lam­me on va­rus­tet­tu huip­pu-mo­der­nil­la ko­kous­tek­nii­kal­la, ja ne on si­sus­tet­tu tyy­lik­kääs­ti ele­gan­tein väri­sä­vyin. Viih­tyi­säs­sä tau­ko­ti­las­sa ja ren­nos­sa ra­vin­to­la Oli­vos­sa on mu­ka­vaa naut­tia tar­joi­luis­ta
ko­kous­päi­vän ai­ka­na.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Pori
It­se­näi­syy­den­katu 41, 28100 Pori
Puh: +358 2 624 900
Fak­si: +358 2 624 92 211
mee­ting.pori@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/pori

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/1GN9E

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Pori.

Ko­kous­tila, Scan­dic Pori.

Ko­kous­tila, Scan­dic Pori.

Ko­kous­tila, Scan­dic Pori.

Ko­kous­tila, Scan­dic Pori.

Vas­taan­otto, Scan­dic Pori.

Scan­dic Pori -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012