SCANDIC OULU

Oulu

Scan­dic Oulu -ho­tel­li si­jait­see lois­ta­val­la pai­kal­la ai­van Ou­lun kes­kus­tas­sa.

Kokoustilat

Ho­tel­li tar­jo­aa jous­ta­vat ja nyky­ai­kai­set ko­kous­huo­neet 10–160 hen­gel­le. Uu­sin ko­kous­tila avat­tu hel­mi­kuus­sa 2013.

Li­säk­si sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa si­jait­se­vaa Finn­ki­non elo­kuva­te­at­te­ria voi­daan käyt­tää jopa 409 hen­gen ko­kouk­siin ja
kong­res­sei­hin.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Oulu
Saa­ris­ton­katu 4, 90100 Oulu
Puh: +358 8 5431 000
Fak­si: +358 8 543 2211
mee­ting.oulu@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/oulu

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/n2Fuh

Ko­kous­tila, Scan­dic Oulu.

Ko­kous­tila, Scan­dic Oulu.

Scan­dic Oulu.

Aula, Scan­dic Oulu.

Scan­dic Oulu.

Ko­kous­tila, Scan­dic Oulu.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Oulu.

Ko­kous­tila, Scan­dic Oulu.

Scan­dic Oulu -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012