SCANDIC OSCAR

Varkaus

Scan­dic Os­car -ho­tel­li si­jait­see ai­van Var­kau­den kes­kus­tas­sa.

Kokoustilat

Ho­tel­lis­sa kaik­ki on sa­man ka­ton alla: ma­joi­tus­ti­lat 300 hen­gel­le ja ko­kous­ti­lo­ja 2–500 hen­gel­le.

Os­car 1–5 -ko­ko­su­huo­nei­ta voi käyt­tää yk­si­tel­len tai yh­dis­tää suu­rem­mak­si ti­lak­si. Li­säk­si War­kaus-sali ja Au­di­to­rio tar­jo­a­vat ti­lat jopa 500 hen­gen ti­lai­suuk­siin.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Os­car
Kaup­pa­tori 4, 78250 Var­kaus
Puh: +358 17 579 011
Fak­si: +358 17 579 0500
mee­ting.os­car@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/os­car

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/MQWjr

Ko­kous­tila, Scan­dic Os­car.

Ko­kous­tila, Scan­dic Os­car.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Os­car.

Scan­dic Os­car -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012