SCANDIC MARINA CONGRESS CENTER

Helsinki

Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter, ”The House of Events”, on moni­puo­li­nen kong­res­si­kes­kus Hel­sin­gin idyl­li­sel­lä Ka­ta­ja­no­kal­la vas­ta­pää­tä ole­vas­sa Scan­dic Grand Ma­ri­na –ho­tel­lia. Kes­kei­nen si­jain­ti me­ren ran­nal­la, kä­ve­ly­e­täi­syy­den pääs­sä kes­kus­tas­ta, te­kee Ma­ri­na Cong­ress Cen­te­ris­tä ko­kous- ja juh­la­ti­la­na ver­rat­to­man.

Kokoustilat

Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter tar­jo­aa moni­puo­li­sia ja muun­nel­ta­via ko­kous­ti­lo­ja. Ti­lois­sa voi­daan jär­jes­tää kon­fe­rens­se­ja, kong­res­se­ja, näyt­te­lyi­tä tai juh­la­ti­lai­suuk­sia jopa 2 500 hen­gel­le.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Muut palvelut

Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter
Ka­ta­ja­no­kan­lai­tu­ri 6, 00160 Hel­sin­ki
Puh: +358 9 1666 400
Fak­si: +358 9 1666 734
sa­les.ma­ri­na­cong­ress@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/ma­ri­na­cong­ress­cen­ter

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 1666 400
Säh­kö­pos­ti: sa­les.ma­ri­na­cong­ress@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/51xfx

Ko­kous­tila, Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter.

Ko­kous­tila, Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter.

Ko­kous­tila, Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter.

Ko­kous­tila, Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter.

Ko­kous­tila, Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter.

Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­te­rin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012