SCANDIC KUOPIO

Kuopio

Scan­dic Kuo­pio –ho­tel­li si­jait­see Kuo­pi­on kes­kus­tas­sa upe­an Kal­la­ve­den
ää­rel­lä.

Kokoustilat

Ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­ja voi­daan yh­dis­tel­lä jous­ta­vas­ti ko­kouk­se­si koon mu­kai­ses­ti. Huo­nei­den ulko­puo­lel­la on run­saas­ti ti­laa kon­fe­rens­si­si oheis­näyt­te­lyl­le.

Teem­me yh­teis­työ­tä Kuo­pi­on Mu­siik­ki-kes­kuk­sen kans­sa, jos­sa voi jär­jes­tää jopa 1600 hen­gen ta­pah­tu­mia.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Kuo­pio
Sa­ta­ma­katu 1, 70100 Kuo­pio
Puh: +358 17 195 2210
Fak­si: +358 17 195 2211
mee­ting.kuo­pio@scan­dic­ho­tels.com

scan­dic­ho­tels.fi/kuo­pio

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/ZYDcz

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Kuo­pio.

Ko­kous­tila, Scan­dic Kuo­pio.

Ra­vin­to­la Mesi­mar­ja, Scan­dic Kuo­pio.

Scan­dic Kuo­pio -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012