SCANDIC KAJANUS

Kajaani

Scan­dic Ka­ja­nus on mo­der­ni ho­tel­li Ka­jaa­nis­sa, Kau­ka­met­sän kong­res­si- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sen vie­res­sä.

Kokoustilat

Suu­rem­pia ta­pah­tu­mia var­ten on mah­dol­lis­ta va­ra­ta ti­lat vie­rei­ses­tä Kau­ka­met­sän kong­res­si- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­ta, jon­ne pää­see ho­tel­lis­ta suo­raan tun­ne­lin kaut­ta. Siel­lä voi jär­jes­tää jopa 500 hen­gen ta­pah­tu­mia.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Ka­ja­nus
Kos­ki­katu 3, 87200 Ka­jaa­ni
Puh: +358 8 61 641
Fak­si: +358 8 6164 505
mee­ting.ka­ja­nus@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/ka­ja­nus

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/g1xN0

Ko­kous­tila, Scan­dic Ka­ja­nus.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Ka­ja­nus.

Aula, Scan­dic Ka­ja­nus.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Ka­ja­nus.

Scan­dic Ka­ja­nus -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012