SCANDIC JULIA

Turku

Scan­dic Ju­lia -ho­tel­li si­jait­see kes­kel­lä van­hin­ta Tur­kua Aura­joen lä­hei­syy­des­sä. Kes­kei­nen si­jain­ti ja läm­pi­mät py­sä­köin­ti­ti­lat tuo­vat vie­raat hel­pos­ti ja kä­te­väs­ti pe­ril­le.

Kokoustilat

Täy­sin uu­si­tus­sa Scan­dic Ju­li­as­sa on kuu­si huip­pu­mo­der­nia ko­kous­ti­laa 10–180 hen­gel­le, niin ko­kous- kuin juh­la­ti­lai­suuk­siin­kin.

Ho­tel­lin ra­vin­to­la­tila tar­jo­aa moni­puo­li­set ruo­kai­lu­vaih­to­eh­dot jopa 150 hen­gen
ryh­mil­le.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Ju­lia
Ee­ri­kin­katu 4, 20100 Tur­ku
Puh: +358 2 336 000
Fak­si: +358 2 336 022 11
mee­ting.ju­lia@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/Ju­lia

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/ZGaCN

Ko­kous­tila, Scan­dic Ju­lia.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Ju­lia.

Ko­kous­tila, Scan­dic Ju­lia.

Ko­kous­tila, Scan­dic Ju­lia.

Loun­ge, Scan­dic Ju­lia.

Aula, Scan­dic Ju­lia.

Tas­te Bre­ak -buf­fet, Scan­dic Ju­lia.

Ra­vin­to­la, Scan­dic Ju­lia.

Ra­vin­to­la, Scan­dic Ju­lia.

Scan­dic Ju­lia -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

Scan­dic Ju­lia -ho­tel­lin ko­kous­ti­lat ja -ka­pa­si­tee­tit.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012