SCANDIC GRAND MARINA

Helsinki

Scan­dic Grand Ma­ri­na si­jait­see idyl­li­sel­lä Ka­ta­ja­no­kal­la, Kaup­pa­to­rin ja Hel­sin­gin kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä
lä­hei­syy­des­sä.

Kokoustilat

Scan­dic Grand Ma­ri­nan kuu­si ko­kous­huo­net­ta so­pi­vat erin­o­mai­ses­ti ko­kouk­siin, kon­fe­rens­sei­hin, näyt­te­lyi­hin ja
juh­la­ti­lai­suuk­siin.

Jos ha­lu­at eri­lai­sen ja jous­ta­vam­man ko­kous­ym­pä­ris­tön, va­raa Think Tank -huo­neem­me. Vas­ta­pää­tä si­jait­se­va Scan­dic Ma­ri­na Cong­ress Cen­ter on ai­nut­laa­tui­nen kong­res­si­kes­kus, jos­sa on 13 jous­ta­vaa ko­kous­ti­laa jopa 2 500 hen­gel­le.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Grand Ma­ri­na
Ka­ta­ja­no­kan­lai­tu­ri 7, 00160 Hel­sin­ki
Puh: +358 9 16661
Fak­si: +358 9 1666 500
mee­ting.grand­ma­ri­na@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/grand­ma­ri­na

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

 
 

http://goo.gl/maps/bJ0Ew

Vas­taan­otto, Scan­dic Grand Ma­ri­na.

Aula, Scan­dic Grand Ma­ri­na.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Grand Ma­ri­na.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Grand Ma­ri­na.

Aula, Scan­dic Grand Ma­ri­na.

Baa­ri, Scan­dic Grand Ma­ri­na.

Scan­dic Grand Ma­ri­na -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012