SCANDIC FORSSA

Forssa

Scan­dic Fors­sa -ho­tel­li si­jait­see Fors­san kes­kus­tas­sa, vain tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä
Hel­sin­gis­tä, Tam­pe­reel­ta tai Tu­rus­ta.

Kokoustilat

Ho­tel­lis­sa on nel­jä hy­vin­va­rus­tel­tua ko­kous­ti­laa, jois­ta suu­rim­paan mah­tuu jopa 100 hen­ki­löä.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Scan­dic Fors­sa
Hä­meen­tie 7, 30100 Fors­sa
Puh: +358 40 4848 111
fors­sa@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/fors­sa

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

 http://goo.gl/maps/PludS

Ko­kous­tila, Scan­dic Fors­sa.

Aula, Scan­dic Fors­sa.

Ra­vin­to­la, Scan­dic Fors­sa.

Sau­na­tila, Scan­dic Fors­sa.

Ko­kous­tila, Scan­dic Fors­sa.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012