SCANDIC CONTINENTAL

Helsinki

Ho­tel­li Scan­dic Con­ti­nen­tal Hel­sin­ki si­jait­see lois­ta­vien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Töö­lön­lah­den ku­pees­sa lä­hel­lä Hel­sin­gin kes­kus­taa.

Kokoustilat

Ho­tel­lis­sa on 15 nyky­ai­kais­ta ko­kous­huo­net­ta 2–540 hen­gen ko­kouk­siin ja juh­la­ti­lai­suuk­siin. Yh­dek­sän­nen ker­rok­sen ko­kous­ti­lois­ta on hie­no näkö­ala Töö­lön­lah­del­le.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Con­ti­nen­tal
Man­ner­hei­min­tie 46, 00260 Hel­sin­ki
Puh: +358 9 47371
Fak­si: +358 9 4737 2211
mee­ting.con­ti­nen­tal­hel­sin­ki@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/con­ti­nen­tal­hel­sin­ki

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/cIwcc

Sau­na­tila, Scan­dic Con­ti­nen­tal.

Ko­kous­tila, Scan­dic Con­ti­nen­tal.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Con­ti­nen­tal.

Ko­kous­tila, Scan­dic Con­ti­nen­tal.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Con­ti­nen­tal.

Ko­kous- ja juh­la­tila, Scan­dic Con­ti­nen­tal.

Scan­dic Con­ti­nen­tal -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012